Đồ sứ vàng cao cấp

Sắp xếp:
Bộ ấm trà cao cấp – pha lê swarovski đúc vàng
Pha lê cao cấp – Bộ bình ly pha lê
Bộ bình ly sứ pha lê vàng lá - SL03
Bộ Trà Sứ Cao Cấp Phale Vàng Lá 24K - Loe
Đĩa Cá Chép Hoa Sen Dát Vàng 24K - Tím Than